Aká je cena Google reklamy v roku 2023? Ako Google reklama funguje?

od | mar 31, 2023 | Google ads

Jednou z najčastejších otázok klientov, ktorí začínajú s online reklamou na Facebooku je: Koľko stojí reklama na Facebooku? Možno ste už narazili na odpoveď záleží to od mnohých faktorov a nemôžeme ju dopredu určiť. Je pravdou, že v hre je množstvo rôznych faktorov, ktoré výslednú cenu Facebook reklamy ovplyvňujú ale dokážeme ju približne vypočítať podľa už známych dát a určiť rozpočet pre vašu reklamnú kampaň. Tento článok demonštruje na modelovom príklade koľko môže platená reklama na Facebooku stáť a kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú náklady na reklamu.

1. Priemerná cena za kliknutie

Náš názov vychádza z inovatívneho a dynamického prostredia. Každá firma musí vždy napredovať, aby ju nepohltila konkurencia. My sme tu práve preto, aby sme pomohli vašej začínajúcej alebo etablovanej firme rásť. Vždy hľadáme inovatívne riešenie marketingu, aby ste boli o krok vpred pred konkurenciou.

Ak hodnotíme cenu reklamy podľa ceny za kliknutie CPC, platená Facebook reklama stojí v priemere 0,12€/klik. Ak sa sústredíme na cenu za 1 000 impresií CPM, cena reklamy na Facebooku je v priemere 1,88€ za tisíc impresií. Uvedené ceny sme určili spriemerovaním 60 účtov klientov našej agentúry.

Cena za kliknutie na Facebooku

Cena za 1000 impresií (zobrazení) na Facebooku

2. Cenník za nastavenie Facebook reklamy u nás

Cena za nastavenie Facebook reklamy a mesačnú optimalizáciu spustených kampaní je od 250€. Reklama je spúšťaná súčasne aj na sociálnej sieti Instagram bez navýšenia ceny. Detail služby nájdete tu.

od 250€ mesačne

Priebeh spolupráce

I. Fáza

1. Konzultácia s klientom o jeho cieľoch a podnikaní
2. Zanalyzujeme portfólio produktov alebo služieb, ktoré klient ponúka
3. Pomôžeme s nastavením Business Manager účtu a inštaláciou kódu Facebook pixel
4. Postaráme sa o bezchybné meranie konverzií
5. Analýza a vytvorenie publík na základe cieľovej skupiny
6. Návrh štruktúry reklamných kampaní a skupín pre Facebook a Instagram
7. Vytvorenie katalógu produktov
8. Príprava remarketingových publík, spustenie dynamického remarketingu

II. Fáza 1. Optimalizácia vytvorených reklamných kampaní 2. A/B Testovanie rôznych kombinácií publík a fromátov reklamy na Facebooku a Instagrame 3. Adaptácia rozpočtov reklám podľa výsledkov A/B testovania 4. Diagnostika relevancie reklamy 5. Úprava reklamy pre zabezpečenie čo najvyššej relevancie reklamy 6. Celkové úpravy v účte vedúce k maximálnej návratnosti investície do reklám 7. Reportovanie výsledkov a konzultácie

3. Príklad vypočítania rozpočtu platenej FB reklamy

Cena za nastavenie Facebook reklamy a mesačnú optimalizáciu spustených kampaní je od 250€. Reklama je spúšťaná súčasne aj na sociálnej sieti Instagram bez navýšenia ceny. Detail služby nájdete tu.

Ak by sme uvažovali s priemerom, ktorý sme určili na základe výsledkov našej agentúry s rozpočtom 1 200€ by sme mohli uvažovať s počtom kliknutí 10 000. Odhad výsledkov, ktoré zobrazuje Facebook sa v konečnom výsledku môže značne líšiť ak reklamu budete spravovať na dennej báze s dostatočným testovaním publík, kreatív a umiestnením reklamy.